terug

januari

juli

april

oktober

februari

augustus

mei

november

maart

september

juni

december

2016

politie

brandweer

ambulance

koninklijke marechaussee

Voorwoord

 

Met genoegen bied ik u ons jaaroverzicht 2016 aan. Een jaaroverzicht dat, naar ik verwacht, veel herkenbare beelden en teksten zal oproepen over dit nogal turbulente jaar.

 

2016 stond in het teken van de heroriëntatie op de vorming van de landelijke meldkamer. De meest principiële wijziging vormde het verleggen van de verantwoordelijkheid voor het samenvoegen van meldkamers van centraal
– KLMO- naar decentraal- veiligheidsregio’s- met daarbij een meer faciliterend programma LMO. De ambitie bleef ongewijzigd: het realiseren van 1 meldkamer op 10 locaties.

 

Inmiddels is een positieve dynamiek ontstaan: op 8 van de 10 locaties is een gemeenschappelijke meldkamer gerealiseerd of is daartoe een besluit genomen. Parallel daaraan worden veel activiteiten ontplooid voor het verder versterken van de multidisciplinaire samenwerking, de overdracht van het beheer en het aansluiten op de landelijke IV/ICT.

 

Goed nieuws dus voor de burger en iedereen die betrokken is bij het meldkamerdomein. De vorming van de gemeenschappelijke meldkamer in Nederland heeft het spoor weer gevonden en boekt vooruitgang.

 

Ik wens u veel plezier met lezen.

 

Wim van Vemde, programmadirecteur LMO