januari

juli

april

oktober

februari

augustus

mei

november

maart

september

juni

december

2017

1/2

2/2

1/2

2/2

1/1

1/2

2/2

1/2

2/2

1/1

1/2

2/2

1/2

2/2

1/2

2/2

1/3

2/3

3/3

1/2

2/2

1/2

2/2

politie

brandweer

ambulance

koninklijke marechaussee

De LMO in 2017:

Bouwen, besluiten en bewegen

Samenwerken aan één gemeenschappelijke meldkamer van de toekomst. Nederland veiliger maken, onze dienstverlening naar de melder verder verbeteren. Dát was de inzet voor het programma LMO in 2017.

Samen met de 56 betrokken partners in het multidisciplinaire meldkamerdomein doorgaan met het realiseren van de ambities uit het Transitieakkoord van 2014. Het werd een jaar van bouwen, besluiten en bewegen.

 

Nieuwbouw Meldkamer Zeeland-West-Brabant

van start

 

De nieuwe meldkamer Zeeland-West-Brabant wordt flexibel en (bijna) energieneutraal ontwikkeld. Het technische ontwerp is afgerond, de bouwvergunning verleend en de planning klaar. Op 8 januari 2018 start de bouw in Bergen op Zoom.

 

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Onderzoek bereikbaarheid en continuïteit na stroomstoring

 

Op 17 januari 2017 is er een stroomstoring in Amsterdam. De storing veroorzaakt een piek en wachttijd bij 112. De (on)bereikbaarheid van 112 en het overlijden van hulpbehoevende personen roepen vragen op over de bereikbaarheid en continuïteit van de betrokken meldkamers. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vraagt de Inspecties een onafhankelijk onderzoek te doen.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Meldkamer Noord Holland op papier een feit

 

Op 13 februari 2017 hebben de Algemeen Besturen van de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland besloten de meldkamer Noord-Holland in te stellen. Meldkamer Noord-Holland is daarmee op papier een feit. Locatie is de huidige meldkamer in Haarlem.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Kennis van nu voor innovatie van morgen

 

Onder de noemer Het Nieuwe Melden onderzoekt TNO met de LMO hoe de overheid zich aan de voorkant van het meldproces slimmer kan organiseren en beter gebruik kan maken van de kansen die nieuwe communicatievormen bieden voor het melden van veiligheidsincidenten. Zo is er een HNM-Trendradar, onderzoeken naar melden met beeld en lokalisatie gedaan en kennis bijgedragen aan diverse operationele onderwerpen.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Hilversum definitieve locatie Meldkamer Midden-Nederland

 

Minister Blok van Veiligheid en Justitie heeft de Groest in Hilversum aangewezen als locatie voor de nieuwe meldkamer Midden-Nederland. Hier gaan de meldkamers Gooi- en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht samenwerken.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Resultaten pilot Multi-intake goede basis voorstel reikwijdte

 

De resultaten van de pilot Multi-intake in 2016 zijn geanalyseerd en met de vertegenwoordigers van politie, brandweer, ambulancezorg en KMar besproken. De uitkomsten zijn een goede basis voor de ontwikkeling naar vormen van multi-intake.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Verkenning opties Finse

112-app voor gebruik Nederland

 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het programma LMO gevraagd een voorstel te doen voor een Nederlandse 112 app. De eerste stap hierin is een verkenning van de mogelijkheden van een in Finland ontwikkelde 112 app.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Meldkamer Noord-Holland test drie opstellingen

 

Tijdens een 'mock-up' (proefopstelling) in Alkmaar konden zo’n 170 collega’s drie indelingen voor de meldkamer bekijken en beoordelen. Op basis van hun reacties wordt een definitief voorstel gemaakt. Bekijk het filmverslag en foto’s van de mock-up, doe virtuele rondleiding of volg de start van de bouw in Haarlem.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Meldkamers Oost-Brabant gaan samenwonen

 

Vanaf 23 mei 2017 opereren de meldkamers Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord vanuit dezelfde locatie in Eindhoven. Nu kan de samenwerking geïntensiveerd worden, zoals per discipline één aannamepunt voor de hele regio. De verhuizing is vastgelegd in een fotoverslag.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Belangrijke stap naar nieuw landelijk meldkamersysteem

 

Marktpartijen zijn gevraagd naar hun oplossingen voor een (ver)nieuw(d) meldkamersysteem.

De disciplines hebben hiervoor uitgangspunten geformuleerd, bijvoorbeeld om kunnen gaan met nieuwe manieren van melden en van interacties met melders, zoals foto’s, brandmeldingen of E-call.

Voor de multidisciplinaire samenwerking is het van belang om informatie met elkaar te kunnen delen en om een gezamenlijk operationeel beeld op te kunnen bouwen van de situatie.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Nog geen besluit reikwijdte Multi-intake

 

In de bestuurlijke Regiegroep is geen overeenstemming tussen alle disciplines over de reikwijdte en vervolgstappen voor multi-intake. Men is het wel eens over het (door)ontwikkelen van een multi-uitvraagprotocol voor de eerste drie vraaggroepen. Het vervolg van de besluitvorming is nog onbekend.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Meer tijd voor vernieuwing C2000

 

Minister Blok van Veiligheid en Justitie neemt meer tijd om het C2000-systeem te vernieuwen. De oplevering van het nieuwe systeem en het testen hiervan vragen een zorgvuldig proces, aldus zijn brief aan de Tweede Kamer. De overgang naar het nieuwe C2000-systeem start niet eerder dan 2018.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Samenvoegingsplan

Oost-Nederland klaar voor besluit

 

Het samenvoegingsplan ‘Meldkamers Oost-Nederland’ is aangeboden ter besluitvorming aan de Algemeen Besturen veiligheidsregio’s, directies RAV’en en de eenheidsleiding politie. Het plan beschrijft de werkwijze van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn en wat er moet gebeuren om najaar 2020 te starten. Het plan is in december vastgesteld.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Studenten denken mee met Meldkamer Noord-Nederland

 

Meldkamer Noord-Nederland nodigt studenten uit mee te denken over de vraag: Hoe organiseer je een wendbare, robuuste en toekomstbestendige organisatie die in staat is om de juiste vorm van hulpverlening zo snel en goed geïnformeerd mogelijk bij de hulpvrager ter plaatse te krijgen?

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

VIL snel en accuraat hulpmiddel voor locatiebepaling

 

De Vaststelling Incident Locatie (VIL) applicatie bestaat 1 jaar. Dankzij de VIL zijn 2414 mensen in nood snel gelokaliseerd en geholpen. De VIL is een van de manieren om de locatie van een melder te bepalen. Weten hoe dat nog meer kan?

Bekijk de infographic Informatiebepaling.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Ontwikkeling standaarden ter ondersteuning centralisten

 

Samen met het veld heeft het programma Meldkamer brandweer en multi-opschaling van de veiligheidsregio’s gewerkt aan standaarden die meldkamercentralisten ondersteunen in hun werk. Met het IFV zijn afspraken uitgewerkt om de (vastgestelde) standaarden in beheer te nemen.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Eén jaar Meldkamer Limburg: décharge en doorontwikkeling

 

Op 18 oktober was het een jaar geleden dat de meldkamer Limburg in Maastricht operationeel ging. Dit jaar is ‘de lijn aan zet’ en ligt de focus op de doorontwikkeling van de meldkamer, met als uitgangspunt ‘van samenwonen naar samenwerken’.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Marktorientatie meldkamersysteem vraagt

om verdieping

 

Vijftien marktpartijen hebben hun oplossingen voor een (ver)nieuw(d) meldkamersysteem ingediend. Als vervolg is een mondelinge verdiepingsronde georganiseerd om hun informatie nog aan te vullen en verdiepende vragen te beantwoorden.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Veiligheidsberaad

 

Multi-intake is voor het Veiligheidsberaad altijd een voorwaarde geweest voor de totstandkoming van een landelijke meldkamerorganisatie. Omdat er geen overeenstemming is over multi-intake in de Regiegroep, is besloten eerst in gesprek te gaan met ondertekenaars van het Transitieakkoord. Tot die tijd wordt niet deelgenomen aan overleggen op landelijk niveau.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Programma LMO koopt ontwerp 112-app

 

Het functioneel en technisch ontwerp van een Finse 112-app, waarop de Nederlandse versie gebouwd kan worden, is gekocht. De betrouwbaarheid en snelle reactietijd is geborgd doordat de app gekoppeld is aan het Europese alarmnummer 112 en aan de bestaande meldkamernetwerken. De app stuurt de exacte locatie van de beller automatisch mee, direct zichtbaar voor de hulpdiensten.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Meldkamer en Provincie Drenthe onderzoeken kansen Internet of Things

 

Provincie Drenthe brengt een dekkend communicatienetwerk via het Internet of Things (IoT) in de lucht. Samen met Meldkamer Noord-Nederland onderzoekt de provincie de mogelijkheden van het IoT voor een permanent actueel beeld van

veiligheid/gezondheid in Noord-Nederland.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

Samenvoeging Rotterdam en Dordrecht op 15 mei 2018

 

De nieuwe meldkamer in Rotterdam was in het voorjaar van 2017 bouwkundig gereed en in de zomer vonden de opleidingen plaats; alle seinen op groen voor de samenvoeging van meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid in november. Door de uitgestelde invoering van het nieuwe C2000 moest de planning op de schop. De nieuwe samenvoegings-datum is dinsdag 15 mei 2018.

Klik op de pijl hieronder voor het volgende artikel

NL-Alert 200 keer ingezet sinds start

 

Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van NL-Alert verstuurde Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op 4 december 2017 het NL-Alert controlebericht vanaf de Gemeenschappelijke Meldkamer in Den Haag. Sinds de introductie is

NL-Alert 200 keer ingezet om mensen te informeren bij uiteenlopende noodsituaties.